ב"ה

להאזנה לשידור חי לחצו כאן

דור אחרון לגלות דור ראשון לגאולה

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח הודיע עשרות ומאות פעמים ש"דורנו דור השביעי הוא הדור האחרון לגלות וממילא דור הראשון לגאולה", כלומר שהוא – נשיא הדור השביעי הוא הגואל, וכל זמן שלא נגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה אנו עדיין איתו ב"דור השביעי". וגם זה בגדר נבואה שחייבם להאמין בה. הרבי שליט"א מליובאוויטש הוא מלך המשיח כי מלך המשיח חייב לבוא מנשיאי חב"ד שמקיימים בפועל את "מתי קאתי מר" "לכשיפוצו מעינותיך חוצה" של הבעש"ט, והובטחנו ש"יד החסידים תהי' על העליונה".